VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

PRÁCE - UČENÍ

Úspěšnost žáků při přestupu na gymnázium, střední školy

Tvořivé, praktické vyučování

Aktivní vyučování na interaktivních tabulích, na počítači 

Kreativní činnosti - výtvarné, pracovní, hudební vyučování

Projektové vyučování

Nahoru