VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

POHODA - VZTAHY VE ŠKOLE

Klidné, rodinné prostředí

Vzájemná pomoc žáků, učitelů

Zapojení rodičů do činností školy

Etická výchova ve vyučování

Nahoru