VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

POHYB

Aktivní tělesná výchova v hodinách

Plavecký kurz - začátečníci, pokračovací

Lyžařský a snowboardový kurz - příspěvek OÚ Lenešice

Škola v přírodě

Vyučování ve venkovní třídě

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Nahoru