VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Leták - kariérová poradna ACE

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost o přestup žáka

Sešity na školní rok 2019/2020 pro 2. stupeň

Vývojové poruchy učení a chování

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Vztah rodičů a školy z hlediska práva

10 P pro rodiče

Školní řád

Školní řád - pravidla hodnocení žáků

Řád školní družiny

Přihláška na ŠVP SVOR 2019

Přihláška na LVK 2019

Přihláška na PLAVÁNÍ 2019

Nahoru