V hodině přírodovědy žáci popisovali názorné ukázky dřevin – lesních a listnatých stromů, které můžeme v okolí školy vidět. Na inter. tabuli vyhledávali památné stromy a zopakovali si rozdělení živočichů. Ve škole v přírodě Svor děti procházely naučnou stezkou pod Klíčem. Poznávaly zde ekosystém lesa a společenstva rostlin a živočichů. Seznámily se zde s lesními přírodními společenstvy, výškovými patry, lesním podrostem a se živočichy, kteří zde žijí. Zaujaly je také některé práce v lese.

Lada Bulandrová, Káťa Křenková

ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1 ertertertdfg1

Nahoru