VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Na úterní hodině chemie žáci pracovali s laboratorním sklem – ředili v kádince roztok manganistanu draselného, učili se pracovat s pipetou, sledovali proces rozpouštění krystalků KMnO4. Na fotografiích můžete vidět, jak je laboratorní práce zaujaly.

Ivana Pokutová

chmenddkgh1 chmenddkgh1 chmenddkgh1 chmenddkgh1 chmenddkgh1 chmenddkgh1

Nahoru