VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Na prvním kroužku děti četly krátký příběh Kosmáček od bratří Grimmů. Po přečtení příběhu shlédly film a poté porovnávaly, zda příběh psaný a filmový byl stejný. Na závěr dostaly komiks o Simpsonových.

Čtenářský kroužek je zaměřen na zvýšení čtenářské gramotnosti a vztahu ke knihám.

Zuzka Charvátová

ctenklirivxv1 ctenklirivxv1 ctenklirivxv1 ctenklirivxv1

Nahoru