VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

První měsíc školního roku uběhl v 1. třídě velmi rychle. Naučili jsme se již plno písmenek, porovnávání číslic do pěti a uvolňování ruky k přípravě na psaní. Seznámili jsme se s prostory školy, hřištěm i tělocvičnou. Také jsme navštívili dopravní hřiště ve školce, kde jsme si zopakovali základní dopravní znalosti a dovednosti. Do školy se těšíme a snad nás čekají první pěkné známky.
Lada Bulandrová

prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1 prvnenklirivxv1

Nahoru