VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V páté třídě proběhl první projektový den "Pomáháme druhým". V první části projektu jsme se podívali na videa o bezpečnosti na silnici a na internetu. Popovídali jsme si o tom, co dělat v případě požáru nebo nehody. Dále jsme pracovali se statistickými údaji nehod. Zjišťovali jsme v jaký měsíc bylo nejvíce a také nejméně nehod a v jaký den vznikají nehody častěji.

V druhé části jsme se v hodinách pracovních činností rozdělili do týmů - Hasiči, Policie a Záchranná služba. Děti vyráběly záchranné stanice nebo automobily.

Kateřina Křenková

kredalclasa1 kredalclasa1 kredalclasa1 kredalclasa1 kredalclasa1 kredalclasa1 kredalclasa1 kredalclasa1

Nahoru