VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Již třetí měsíc probíhá pro první a druhou třídu kroužek anglického jazyka. Děti se učí barvy, čísla, zvířátka a části těla. Pomocí interaktivní tabule zpívají, tančí a hrají hry. Děti pomalu tvoří krátké věty a zábavnou formou utužují slovní zásobu.

Křenková Káťa

kresdsd1 kresdsd1 kresdsd1 kresdsd1 kresdsd1

Nahoru