VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

aut1

 

Ve třídách 5.,6.,7.,8. jsme se tento den věnovali různým aktivitám, které vedly k porozumění autismu. Využili jsme i materiály z projektu „Jeden svět na školách“ (https://www.jsns.cz/lekce/15705-merlijn-se-uz-skoly-neboji).

Zhlédli jsme krátký film, diskutovali jsme o něm z různých hledisek, porovnávali jsme své potřeby s potřebami autistů, zjišťovali jsme i jakým způsobem se učíme a opět porovnávali. Seznámili jsme se s pojmem PAS (Porucha autistického spektra), jak se tito lidé chovají, jak které věci zvládají, a hlavně také, jak se k nim máme chovat.                                                 

Jana Ledvinová

aut2

Nahoru