VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V pátek 5. 4. 2019 proběhla mezi zájemci z 5. až 8. třídy matematická soutěž zvaná Pythagoriáda. Soutěže se na naší škole zúčastnilo 37 žáků. Jejich úkolem bylo vyřešit během 60 minut celkem 15 početních či logických příkladů. Nejlepšími řešiteli byli David Hlohovský z 5. třídy (9 bodů), Jiří Mašek ze 6. třídy ( 8 bodů) a Natálie Izerová z 5. třídy (7 bodů). Všem žákům za jejich účast děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších, nejen matematických soutěžích!

Daniela Pechová

pyth1pyth2pyth3

Nahoru