VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V poslední době hodně škol zařazuje do vyučovacích hodin systém KAHOOT. Ani naše škola není výjimkou. Sice jsme škola maličká, ale snažíme se jít ruku v ruce s moderní dobou a pokrokem, který nám každý den ťuká na dveře a stále přináší do výchovného systému něco nového. A škola v Lenešicích se snaží držet tempo. Dnes vám tedy představujeme Kahoot.

Kahoot je webová aplikace, kterou můžete používat na jakémkoliv zařízení připojeném k Internetu. Žákům tedy stačí chytrý mobilní telefon, tablet nebo počítač.

Hra začíná tak, že učitel pomocí svého zařízení připojeného k projektoru spustí test. Zobrazí se číselný PIN, který žáci zadají do svého zařízení. Pak zadají své jméno a čekají na spuštění. Učitel má na projektoru přehled přihlášených žáků (jména a počet).Učitel spustí první otázku. Ta se zobrazí pouze na projektoru. Zařízení žáků slouží jen jako „odpovídátko“. Na odpověď je časový limit (nastavuje ho učitel při tvorbě testu) a žáci odpovídají. Odpovědi jsou označeny pomocí barev a geometrických tvarů. Rozhoduje správnost a rychlost. Po uplynutí limitu se na projektoru zobrazí správná odpověď a zařízení žáků se výrazně obarví zelenou nebo červenou barvou. Dalším krokem je zobrazení průběžného pořadí. A tak probíhá každá další otázka. Na první pohled obyčejná soutěž. Je zajímavé potom pozorovat, že když hru spustíme podruhé, zapojí se i pomalejší žáci, nebo ti kteří moc často neuspějí v teorii, v tomto projektu patří k úspěšným. Co je moc fajn, že i žáci se pokouší tvořit svoje vlastní testové otázky, které souvisí s výukou.

Celá aplikace je graficky moc povedená, hravá a jednoduchá. Díky tomu, že je otázka zobrazena jen na projektoru, žáci jsou mnohem více zapojení do celého dění.

Zdeňka Jelińská

jarozdet1jarozdet9

Nahoru