VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

9. dubna navštívil naši školu Mgr. Miloš Gregor Ph.D., který absolvoval politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a je mimo jiné autorem nejlepší knihy o FAKE NEWS.

Společně se svým týmem nás velmi poutavě a s humorem zasvětil do světa manipulátorů a jejich touze šířit dezinformace, neboť tento fenomén funguje po dlouhá staletí a je na nás, jak se přijímání mylných zpráv budeme bránit, jak s nimi budeme nakládat a jakým způsobem se nenecháme zmanipulovat každodenním proudem zpráv z masmédií, sociálních sítí a pochybných novinových plátků.

Akce byla vydařená, moc se nám líbila a srdečně jsme se zasmáli humorným scénkám a předvedeným parodiím.

Děkujeme za návštěvu a milé setkání!

Mgr. Jitka Jiroutková

bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1 bezhelijak1

Nahoru