VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V rámci projektu LIFE České středohoří vyhlásila Správa CHKO České středohoří výtvarnou soutěž na téma: “Kvetoucí klenoty jarního Středohoří”.

Cílem letošního 8. ročníku soutěže je seznámit děti se vzácnými rostlinami, které rostou na teplomilných stanovištích Českého středohoří. Pro tento rok byl vybrán vzácný a ohrožený koniklec otevřený, který je jedním z cílových druhů projektu LIFE České středohoří.

Pro podpru aktivní ochrany evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří jsme se na druhém stupni do soutěže s chutí a odhodláním zapojili a snažili se naše blízké krásně malebné okolí ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou.

Vítězné výtvarné práce budou vystaveny u příležitosti Slavností stepí na Rané 18. 5. 2019.

Mgr. Jitka Jiroutková

jarossj1 jarossj1 jarossj1 jarossj1 jarossj1 jarossj1 jarossj1 jarossj1 jarossj1 jarossj1

Nahoru