VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Abychom si správně vybrali budoucí profesi a byli v kariérním růstu úspěšní, je důležité přemýšlet o svých předpokladech a reálných možnostech včas a s předstihem… prostě nenechávat rozhodování o naší pozici na trhu práce na poslední chvíli…

Naše škola žákům osmého ročníku umožnila zapojit se do projektu kariérového poradenství a pozvala k nám do školy paní magistru Lucii Turzovou /Mgr. Lucie Turzová - kouč, kariérový poradce, pedagog a lektor/. Kariérová poradkyně s námi diskutovala o volbě budoucí profese a připravila dotazník, který by měl na základě sebepoznání a sebehodnocení blíže specifikovat naše předpoklady. Prostřednictvím tohoto se pak vytvoří podklady pro rozhodování o budoucí volbě povolání a lze dále spolupracovat a na základě osobní analýzy formou dalších setkáních.

Setkání bylo milé, užili jsme si ho a určitě se do projektu zapojíme.

Mgr. Jitka Jiroutková – výchovná poradkyně

dfhhhh1 dfhhhh1 dfhhhh1 dfhhhh1 dfhhhh1 dfhhhh1

Nahoru