VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Dovolte, abychom Vám ještě jednou poděkovali za Vaši účast na dotazníkovém šetření zaměřeném na klima školy a spokojenosti se školou, které proběhlo na rodičovských schůzkách dne 16.4.2019. Sešlo se nám celkem 116 dotazníků od zákonných zástupců našich žáků a přinášíme Vám několik grafů s výsledky. Zpětná vazba je pro úspěch naší školy klíčová a velmi si jí ceníme.

Vedení školy

G10000G20000G30000G40000G50000G60000

Nahoru