VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Začátkem května, hned po příjezdu ze Školy v přírodě, nás ve třídě čekalo překvapení – navštívili nás mimozemšťané. A nevěřili vlastním očím - ocitli se na planetě plné odpadků, se špinavými řekami a nedýchatelným vzduchem. Vypadali šokovaně - v jejich atlase, jak jsme si vyluštili, se totiž naše Země jmenuje Modrá planeta.

Když se návštěvníci trochu vzpamatovali, rozhodli se nás seznámit s tím, jak se na naší planetě zacházelo s odpadky v minulosti. Ale ouha, holografický projektor nefungoval. Tak jsme si scénky podle jejich pokynů přehráli sami. A jak to funguje dnes? Vysvětlili jsme naším novým známým, že my odpady třídíme a hned jsme je o tom přesvědčili. Třídili jsme lístečky s nejrůznějšími druhy odpadků, každý pěkně do svého kontejneru. Za to jsme si zasloužili velkou pochvalu.

Ale kdo tedy za stav naší planety může? Jsou to Smeťáci – bytosti z odpadků, kteří se tak dobře maskují, že je nikdy nikdo nespatřil. Tak jsme si je vyrobili a také vyfotili, aby všichni věděli, jak vypadají. Až je někde uvidíte, musíte je co nejrychleji zlikvidovat!!!

Odpoledne jsme se s mimozemšťany rozloučili. Museli domů, ale zase nás prý brzy navštíví. Kdy? Až naše planeta bude zase modrá….

Ivana Tegtmajerová

dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1 dzzzzzdd1

Nahoru