VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Jednou týdně se scházíme v učebně hudební výchovy, abychom si zazpívali, rozvíjeli řečové schopnosti a komunikativní dovednosti, hrajeme na hudební nástroje, učíme se základům hudební teorie, Prostřednictvím poslechu rozvíjíme neverbální komunikaci. Využíváme pohybové hry na otázku a odpověď, hru na tělo, pantomimické ztvárnění písně či osob v ní vystupujících. Při zpěvu dbáme na rozvoj správné artikulace. Do této oblasti řadíme artikulačně-rytmická cvičení, hru na ozvěnu, rozpočitadla, melodizaci říkadla, pokoušíme se vytvářet malá díla, atd…..

Žáci 5. třídy

 

JARNÍ DEN 

Natálie Izerová


Na prvního máje,
půjdeme do háje.


Natrháme kvítí,
sluníčko nám svítí.


Květy voní,
včely bzučí,
v potoce tu voda hučí.


V přírodě je krásně,
budem skládat básně.


Jedna sloka sem,
druhá sloka tam,
básničku už mám.

JARNÍ KVÍTÍ
Kateřina Holienková

Na zahrádce ve skalce,
rostly tam dva kosatce.
Jeden modrý, druhý žlutý,
jeden jak ten druhý.


Hned zas vedle v zahradě,
rozkvetly tam jabloně.
Pod nimi zas jahody,
se sluníčkem na nebi.


Za domečkem na paloučku,
vykvetly nám pampelišky.
Celé pole osvětily,
jejich žluté hlavičky.

Princezna
Nachtigalová Nikol

Byla jedna princezna
a ta byla líbezná.


Jmenovala se Karolína
a nebyla vůbec líná.


Zámek měla u jezera,
koupala se v něm za šera.


Ve stáji měla dva koně
a v zahradě jabloně.


Když šla s košem na jablka,
uviděla z dálky vlka.


Vlk se plíží se stádu ovcí,
vyhnali ho z lesa lovci.


Ovečkám se nestalo nic,
vlk teď smutně vyje na měsíc.


Měsíc svítí, noc se blíží,
princezně se oči klíží.


Do postýlky rychle běží,
ať je ráno zase svěží.


Popřejem jí krásný sen
a zítra další dobrý den.

Pejsek

Soukup Alexandr

Máme doma pejska,

Jmenuje se Dejska.

Každé ráno, když nás vidí

Ocáskem radostí vrtí.

A já musím do školy,

naučit se cokoliv.

Odpoledne přijdu domů,

Vyvenčit pejska půjdu.

Až se vrátím z venkova domů,

Budu si s pejskem hrát zas a znovu.

Nahoru