VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Minulý týden proběhla první hodina výtvarného kroužku. Účast byla hojná. Sešly se žákyně z přípravné, první, druhé i třetí třídy. Ihned jsme se daly do práce. Naší první prací se stalo Podzimní zátiší. Používaly jsme vodové i temperové barvy, štětce i své prsty. Ke druhé práci s názvem Šípkový keř jsme použily tuš a svůj dech. Všichni jsme si práci užili a už se těšíme na další hodinu výtvarného kroužku.

Kateřina Jarošová

lhghghg1 lhghghg1 lhghghg1 lhghghg1 lhghghg1 lhghghg1

Nahoru