VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Dne 21.11.2019 měli v naší škole výukový program myslivci Karel Čermák a Pavel Pova z Mysliveckého sdružení Lenešice. Na jejich výukovém programu se vystřídaly děti od nulté do šesté třídy. Pánové nám vyprávěli o své práci, o životě zvěře a o přírodě. Na svou přednášku přinesli ukázky cenných trofejí. Mimo jiné jsme viděli hlavu jelena evropského, losa evropského nebo divokého prasete.

Své vyprávění doprovázeli zábavnými ukázkami vábení zvěře nebo samotného lovu.

Za poutavý výklad jim moc děkujeme.

Peter Randis

mysal1mysal2 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3 mysal3mysal3

Nahoru