VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

dá se, že tato kombinace nejde dohromady. V dějepise 9. třídy se zabýváme různými tématy, proč tedy nepropojit dějepisné téma se současností?

Na webu Památníku Terezín - https://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/ - jsme si ve skupinách vybrali obecnou či měšťanskou školu a konkrétní třídu z doby Protektorátu a pomocí tabletů si vyhledali informace. Nejčastěji nás zajímalo, jaké předměty se ve válečné době vyučovaly, jak dlouhé byly prázdniny, jaké sporty se provozovaly a zda se pořádal sběr (papír samozřejmě, ale i chrousti). I známkování nás překvapilo:


5 - mangelhaft – nedostatečně (tato známka se dávala žákům, u nichž se předpokládala brzká náprava)
6 - ungenügend – nedostatečně (tato známka se dávala žákům, u kterých se neočekávala brzká náprava)


Vybrané informace jsme graficky zaznamenali na plakát, který byl základem další činnosti.

Opět přicházejí tablety. Úkolem každé skupiny je prezentovat své informace. Na běžné prezentace jsme již zvyklí, využili jsme tedy tablet jako kameru a prezentace jsme nafilmovali, také sestříhali a různě upravili.

V den D „technická skupina“ ve složení David Doležal a Jakub Laube (žáci 9.tř.) spustila postupně přehrávání natočených dokumentů. Po každé ukázce jsme si zapsali kladné hodnocení a případná doporučení, kterých bychom se mohli příště vyvarovat. Nejvíce pozitivních hodnocení se týkala: pěkného hlasového projevu, vhodné řeči těla a mluvní improvizace. Doporučením pro příště je: umístění čteného textu mimo obličej, oční kontakt s posluchačem a technická podpora-mluvit blíž k tabletu – pro lepší poslech.

Co jsme se při projektu naučili?

- Pracovat se zdroji
- Vyhledat a třídit informace
- Pracovat ve skupině, dělat kompromisy, vhodně prosadit svůj názor
- Dodržet pravidla českého pravopisu – psát bez chyb, mluvit spisovně
- Pracovat s multimediální technikou – tablety, počítač, dataprojektor
- Pracovat s hlasem, se svou sebekázní, se svými projevy těla (řeč těla)
- Navrhnout kreativní způsob prezentace – pozadí, způsob přednesu…
- Hodnotit pozitivně – vybrat a ocenit, co se povedlo, doporučit, co je třeba příště vylepšit

Tak zase někdy.

Jana Ledvinová

 skolprotl1 skolprotl1   skoffff1 skoffff1 skoffff1 skoffff1 skoffff1 skoffff1 skoffff1  skoffff1 skoffff1 skoffff1 skoffff1 

Nahoru