VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V hodině prvouky žáci jmenovali členy své rodiny, určovali příbuzenské vztahy, rozlišovali základní i širší rodinné vztahy. Dále vyjádřili, co pro ně znamená domov. Ve výtvarné výchově a českém jazyku popsali role rodinných příslušníků a jejich povinnosti. Hledali slova osob ve čtyřsměrce, křížovce, dokončovali věty a vyznačovali do časové přímky členy rodiny podle věku. Výtvarně zpracovali téma rodinná oslava – narozeniny a namalovali narozeninový dort.

Lada Bulandrová

ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1 ladachmat1

Nahoru