VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Dne 13. prosince jsme se všichni šesťáci sešli s pracovnicemi OSPOD Louny, které nás v rámci preventivních programů školy přišly proškolit v oblasti sociálně patologických jevů, jako jsou např. záškoláctví, psychická a fyzická šikana, kyberšikana, zneužívání návykových látek a nezapomněli jsme si také popovídat o respektu a toleranci vůči ostatním.

Prožili jsme společně dvě hodinky diskuze nad aktuálně závažnými tématy dnešní doby a příjemného posezení s odbornicemi, které v této oblasti pracují již dlouhá léta a čerpají z nabytých zkušeností.

Akce se nám líbila, byla opravdu přínosná. Přestože se už v této oblasti celkem orientujeme, je důležité dobře vědět, jak se zachovat v krizových situacích každodenního života a umět si poradit v případě ohrožení.

Budeme se těšit na další akce podobného charakteru.

Mgr. Jitka Jiroutková

jirreport1 jirreport1 jirreport1 jirreport1 jirreport1 jirreport1

Nahoru