VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

 

Žáci 9. třídy namluvili v rámci distančního vyučování pohádky o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Připravené pohádky žáků – podcasty /zvukové nahrávky své velice hezky namluvené pohádky/ jsme využili i v MŠ Dobroměřice.

Zaslali jsme 3 namluvené pohádky:

Jak jedli kaši – Jakub Laube
Jak otvírali studánku – Ondřej Plaček
Jak šili kalhoty – Jiří Mazák

Učitelky Mateřské školy Dobroměřice připravily pro děti aktivity související s pohádkami:

- ateliér: děti kreslí Křemílka a Vochomůrku výtvarnou technikou dle vlastní volby, dokreslují na připravené papírové šály vzory

- grafomotorické cvičení: děti uvolňují zápěstí při kroužení do krupice, křídou na tabuli, silným fixem na papír – vaří kaši

- manipulační centrum: děti provlékají tkaničky, provázky plastovými destičkami

- environmentální centrum: v případě příznivého počasí: vaření kaše ve venkovní kuchyňce (písek, voda)

- centrum kostky: stavba pařezové chaloupky z barevných dřevěných kostek, z přírodního materiálu

Původně jsme měli v plánu MŠ Dobroměřice s pohádkami navštívit, což v rámci Mimořádného opatření k uzavření škol nebylo možné. I tak se pohádka do školky dostala a aktivity dětí s pohádkami se mohly konat.

Jana Ledvinová

krevochdobro1 krevochdobro1 krevochdobro1 krevochdobro1 krevochdobro1 krevochdobro1 krevochdobro1 krevochdobro1

Nahoru