VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

ZMĚNA V POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV NA DRUHÉM STUPNI OD 18.9.2020

Vážení rodiče,

od 18. 9. 2020 bude v celé ČR zavedena povinnost používat roušky ve vnitřních prostorách budov a to VČETNĚ VÝUKY NA 2.STUPNI /6. - 9.ročník/, na prvním stupni /0. – 5. ročník/ probíhá i nadále výuka bez roušek. Všichni žáci a zaměstnanci školy budou mít povinnost roušky používat ve všech prostorách školy. Pokud se situace změní, budeme vás včas informovat.

Prosíme vás, abyste vybavili vaše děti minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy.

 

 

ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV OD 10.9.2020

Vážení rodiče,

od 10. 9. 2020 bude v celé ČR povinnost používat roušky ve vnitřních prostorách budov. Všichni žáci a zaměstnanci školy budou mít povinnost roušky používat ve společných prostorách školy. Pokud se situace změní a bude je nutné mít i ve třídách, budeme vás včas informovat.

Prosíme vás, abyste vybavili vaše děti minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy.

 

PRAVIDLA PRO VSTUP DO ŠKOLY OD 1.9.2020

ŽÁCI:

  • Žák použije ihned u vchodu do školy dezinfekci rukou
  • Žák se po vstupu do školy vždy přezuje
  • Žák jde do své třídy, kde si ruce tekutým mýdlem a papírovým ručníkem
  • Vstup do školy je možný bez roušek, ale je doporučeno mít 1 s sebou pro nenadálé případy
  • Žák minimalizuje délku svého pobytu ve společných prostorách školy /chodby, WC, …/
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nemohou účastnit prezenční výuky

OSTATNÍ OSOBY:

  • Od 1.9.2020 je omezen volný pohyb osob ve škole
  • Rodiče vstupují do budovy školy pouze na pozvání učitele nebo na 2.stupni vedlejším vchodem s vědomím vedení školy
  • Ráno rodiče nedoprovází žáky do budovy školy s výjimkou prvňáčků v prvním týdnu
  • Odpolední vyzvedávání ze ŠD probíhá bez vstupu rodičů do školy

Pravidla mohou být podle situace upravena.

Prosíme rodiče, aby opakovaně seznamovali děti s pravidly a sledovali případné změny. Děkujeme za pochopení.

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna po rozsáhlé rekonstrukci zahájí provoz v pondělí 7.9.2020. Od tohoto data dochází ke zvýšení ceny oběda u cizích strávníků na 65 Kč a pedagogických pracovníků na 40 Kč. Cena žákovského oběda je nezměněna.

Žáci a pedagogičtí pracovníci přecházejí na výdej stravy prostřednictvím čipů /nahrazuje stravenky/. Každý žák, který bude obědvat ve školní jídelně si musí v kanceláři ŠJ od 2.9.2020 vyzvednout čip oproti vratné záloze 115 Kč /možno platit hotově nebo bude odečteno z konta strávníka/. Bez čipu není možný výdej oběda.

Vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením Vás prosíme o využívání bezhotovostních plateb v maximální možné míře. Každý žák dostane od svého třídního učitele přihlášku ke stravování, kde je možné se přihlásit k bezhotovostním platbám. Přihlášku je pak nutné do pátku 4.9.2020 vrátit zpět třídnímu učiteli.

 

 

VYUČOVÁNÍ V 1. a 4. TŘÍDĚ /první týden/

V obou třídách ještě probíhá rozsáhlá rekonstrukce podlah.

Žáci 1. a 4. třídy budou v týdnu od 1. – 4. 9.2020 vyučováni v náhradních prostorech školy.

Žáci přijdou ráno do budovy 1. stupně a podle pokynů třídních učitelek přejdou do náhradních prostor:

1. třída do školní družiny

4. třída do učebny matematiky v budově 2. stupně

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vedení školy

 

R

Nahoru