VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Poslední den v září proběhla na fotbalovém hřišti tradiční drakiáda. Naštěstí se na nás usmálo sluníčko a pod Ranou trochu foukal vítr. Loňský deváťák David Doležal nám vše natáčel dronem a na obloze bylo vidět plno pěkných draků. Každá třída obdržela diplom a sladkou odměnu za účast. Děkujeme všem, kteří pomáhali sestavit draky a přišli se na akci podívat.

Děkujeme i panu učiteli Wildovi za fotodokumentaci celé akce.

Lada Bulandrová

drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1 drkvciiie1

Nahoru