VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Úkolem bylo porovnat příklady vhodné a nevhodné komunikace. V hodinách českého jazyka si žáci vyzkoušeli základní komunikační pravidla v rozhovoru, vést správně dialog a snažili si osvojit principy vyjadřování závislé na komunikační situaci. Do rozhovoru zkusili zařadit i neverbální komunikaci.

V závěru projektu žáci vytvořili pozvánky, kde pozvali své kamarády na narozeniny. Tak snad v roce 2021!

Bulandrová Lada

 pozvnarozky1   pozvnarozky1   pozvnarozky1 pozvnarozky1 pozvnarozky1 pozvnarozky1 pozvnarozky1 pozvnarozky1  pozvnarozky1 pozvnarozky1 

Nahoru