VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

bezplat

PŘI BEZHOTOVOSTNÍM PLATEBNÍM STYKU SE ŠKOLOU POUŽÍVEJTE PROSÍM NOVÝ ÚČET ŠKOLY, SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL /ŠKOLNÍ JÍDELNA – DLE REGISTRACE, OSTATNÍ PLATBY – VŽDY 99999/ A ZPRÁVU PRO PŘÍJEMCE. PLATBY PROVÁDĚJTE Z ÚČTU REGISTROVANÉHO U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY, KTERÉ HLAŠTE I PŘÍPADNÉ ZMĚNY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ŠD

Platbu ŠD lze bezhotovostně platit jen předem na pololetí a to vždy do 5. dne v pololetí. Případné přeplatky budou ke dni 31. 8. zaslány zpět na účet odesílatele.

ŠJ

Platbu je nutné provést předem a to vždy do 25. dne předchozího měsíce. Stravenky budou žákovi vydány v pokladně školy (u vedoucí školní jídelny) po kontrole došlé platby. Případné přeplatky budou ke dni 31. 8. zaslány zpět na účet odesílatele. Přihlašování stravování na další měsíc lze provést buď zasláním platby /přihlášení provedeno automaticky/, elektronicky v aplikaci www.strava.cz/možno vždy po 20. dni aktuálního měsíce na další měsíc/ nebo prostřednictvím vedoucí školní jídelny /osobně v pokladně, telefonicky – 415679498/. Strava na další měsíc se automaticky NEPŘIHLAŠUJE /ani při přeplatku na kontě strávníka/.

ELEKTRONICKÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA WWW.STRAVA.CZ

Přihlásit se lze buď přes odkaz na webových stránkách školy www.zslenesice.com nebo přímo na www.strava.cz . Číslo naší jídelny je 6461 a přihlašovací údaje jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny. Odhlašování a přihlašování stravy na následující den lze provést elektronicky nebo u vedoucí školní jídelny /osobně v pokladně, telefonicky – 415679498/ POUZE DO 14:00.

OSTATNÍ PLATBY

Aktuální pokyny a informace budou uvedeny na webových stránkách školy www.zslenesice.com .

 

Nahoru