VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

CELÝ TÝDEN 0. – 2.TŘÍDA PREZENČNĚ VE ŠKOLE A ZBYTEK ŠKOLY DISTANČNĚ Z DOMOVA

Suplování:  Pondělí 25.1.2021  (sudý týden)

  Změny v rozvrzích tříd:
  3. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Pekařová Diana
  4. 1.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
1.hod Aj B (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
  5. 1.hod Čj B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod Čj A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod Aj B (DisV) ONLINE Dvořák Jan
3.hod M A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
  6. 1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
  7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
  8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Aj (DisV) ONLINE Pechová Daniela
  9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod Aj (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan

Suplování:  Úterý 26.1.2021  (sudý týden)

  Změny v rozvrzích tříd:
  1. 3.hod Tv (Těl) VÝMĚNA Pokutová Ivana (Pek)
  3. 1.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
  4. 1.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod Vla (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
  5. 1.hod M B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
1.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
2.hod M A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
3.hod Vla (DisV) ONLINE Pazourková Simona
  6. 1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
1.hod Fy A (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Fy B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
  7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod D (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
4.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
  8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
  9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
3.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan

Suplování:  Středa 27.1.2021  (sudý týden)

  Změny v rozvrzích tříd:
  2. 2.hod Aj (2.tř) VÝMĚNA Pekařová Diana z 5.hod
5.hod Hv (2.tř) VÝMĚNA Šefčíková Hana z 2.hod
  3. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Pekařová Diana
  4. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod Pří (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
  5. 1.hod Čj A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod Čj B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
3.hod Pří (DisV) ONLINE Pazourková Simona
  6. 1.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
1.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod D (DisV) ONLINE Randis Peter
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
  7. 1.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
2.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
4.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
  8. 1.hod Aj (DisV) ONLINE Pechová Daniela
2.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
3.hod Bič (DisV) ONLINE Randis Peter
  9. 1.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela

Suplování:  Čtvrtek 28.1.2021  (sudý týden)

  Změny v rozvrzích tříd:
  1. 3.hod Tv (Těl) VÝMĚNA Pokutová Ivana (Pek)
  2. 5.hod (2.tř) VÝMĚNA Šefčíková Hana (Pok)
  3. 1.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
3.hod Pr (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
  4. 1.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
1.hod Aj B (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
  5. 1.hod Čj B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod Aj B (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod M A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod M B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
  6. 1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
3.hod Ov (DisV) ONLINE Randis Peter
  7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
4.hod Aj A (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
  8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
  9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod Aj (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan

Nahoru