VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

CELÝ TÝDEN - 0.+1.+2.TŘÍDA PREZENČNĚ DLE ROZVRHU A 3.- 9.TŘÍDA DISTANČNĚ DLE ZVLÁŠTNÍHO ROZVRHU

 

Suplování: Pondělí 19.4.2021 (sudý týden)

Změny v rozvrzích tříd:
3. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Pekařová Diana
4. 1.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
1.hod Aj B (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
5. 1.hod Čj B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod Aj B (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod Čj A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
3.hod M A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
6. 1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Aj (DisV) ONLINE Pechová Daniela
9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod Aj (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan

Suplování: Úterý 20.4.2021 (sudý týden)

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0. MOZAIKOVÁNÍ
Změny v rozvrzích tříd:
3. 1.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
4. 1.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod Vla (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
5. 1.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
1.hod M B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod M A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
3.hod Vla (DisV) ONLINE Pazourková Simona
6. 1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
1.hod Fy A (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod Fy B (DisV) ONLINE Wild Jan
3.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod D (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
4.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
3.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
Pedagogický dohled u třídy:
0., 1.- 4. hod - Fiřtová Vladimíra, Špeciánová Miluše, Švejdová Alena
                                 

Suplování: Středa 21.4.2021 (sudý týden)

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. MOZAIKOVÁNÍ
Změny v rozvrzích tříd:
3. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod Čj (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Pekařová Diana
4. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod Pří (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
5. 1.hod Čj A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod Čj B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
3.hod Pří (DisV) ONLINE Pazourková Simona
6. 1.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
1.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod D (DisV) ONLINE Randis Peter
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
7. 1.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
2.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
4.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
8. 1.hod Aj (DisV) ONLINE Pechová Daniela
2.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
3.hod Bič (DisV) ONLINE Randis Peter
9. 1.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
Pedagogický dohled u třídy:
2., 3.- 6. hod - Fiřtová Vladimíra, Šefčíková Hana
                                 

Suplování: Čtvrtek 22.4.2021 (sudý týden)

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. MOZAIKOVÁNÍ
Změny v rozvrzích tříd:
2. 5.hod (2.tř) výměna Pekařová Diana (Pok)
3. 1.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
2.hod M (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
4. 1.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
1.hod Aj B (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
3.hod M (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
5. 1.hod Čj B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod Aj B (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod M A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod M B (DisV) ONLINE Pazourková Simona
6. 1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
3.hod Ov (DisV) ONLINE Randis Peter
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
4.hod Aj A (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
4.hod Ch (DisV) ONLINE Randis Peter
9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod Aj (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan
Pedagogický dohled u třídy:
1., 3., 4. hod - Pokutová Ivana
1., 5., 6. hod - Fiřtová Vladimíra, Pokutová Ivana
                                 

Suplování: Pátek 23.4.2021 (sudý týden)

Změny v rozvrzích tříd:
3. 2.hod Pr (DisV) ONLINE Bulandrová Lada
4. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Tegtmajerová Ivana
5. 1.hod Čj A (DisV) ONLINE Pazourková Simona
2.hod M B (DisV) ONLINE Pazourková Simona

Nahoru