VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

CELÝ TÝDEN - 1.STUPEŇ + 8. + 9.TŘÍDA PREZENČNĚ DLE ROZVRHU A 6.- 7.TŘÍDA DISTANČNĚ DLE ZVLÁŠTNÍHO ROZVRHU

 

Suplování: Pondělí 17.5.2021 (sudý týden)

Změny v rozvrzích učitelů:
Jelińská Zdeňka před 4. hodinou dohled Jídelna
Změny v rozvrzích tříd:
3. 3.hod Aj B (3.tř) výměna << Šik Jiří z 4.hod
3.hod Aj A (AJ1) výměna << Pekařová Diana z 4.hod
4.hod Tv (mim) výměna << Dvořák Jan z 3.hod
4. 1.hod Vla (4.tř) výměna << Tegtmajerová Ivana z 4.hod
4.hod Aj A (ŠD) výměna << Pechová Daniela z 1.hod
4.hod Aj B (4.tř) výměna << Tegtmajerová Ivana z 1.hod
5. 2.hod M (5.tř) výměna << Pazourková Simona z 18.5. (Út) 3.hod
6. 1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
3.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
8. 1.hod Aj (VV) výměna << Pechová Daniela z 5.hod
5.hod Čjl (VV) výměna << Šik Jiří z 1.hod
9. 1.hod Z (Hv) výměna << Jelińská Zdeňka z 3.hod
3.hod Čjl (ČJ) výměna << Dvořák Jan z 1.hod
                   

Suplování: Úterý 18.5.2021 (sudý týden)

Změny v rozvrzích učitelů:
Randis Peter před 2., 3. hodinou dohled Přízemí - 2.stupeň
Změny v rozvrzích tříd:
5. 3.hod Aj A (5.tř) výměna << Pechová Daniela z 17.5. (Po) 2.hod
3.hod Aj B (AJ1) výměna << Dvořák Jan z 17.5. (Po) 2.hod
6. 1.hod Fy A (DisV) ONLINE Wild Jan
1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod Fy B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod Ov (DisV) ONLINE Randis Peter
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod D (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
8. 1.hod D (Př) výměna << Randis Peter z 3.hod
3.hod Čjl (Př) výměna << Šik Jiří z 1.hod
5.hod Tv (mim) navíc Dvořák Jan
9. 5.hod Tv (mim) navíc Jelińská Zdeňka
                   

Suplování: Středa 19.5.2021 (sudý týden)

Změny v rozvrzích učitelů:
Dvořák Jan před 4. hodinou dohled Jídelna
Pokutová Ivana před 6., 7. hodinou dohled Přízemí - 2.stupeň
Změny v rozvrzích tříd:
6. 1.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
1.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
7. 1.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
8. 1.hod Z (Hv) výměna << Jelińská Zdeňka z 3.hod
3.hod Čjl (VV) výměna << Šik Jiří z 1.hod
                   

Suplování: Čtvrtek 20.5.2021 (sudý týden)

Změny v rozvrzích učitelů:
Wild Jan před 2., 3. hodinou dohled Přízemí - 2.stupeň
Změny v rozvrzích tříd:
4. 2.hod (4.tř) výměna << Tegtmajerová Ivana z 5.hod
5.hod Aj A (AJ1) výměna << Pechová Daniela z 2.hod
5.hod Aj B (4.tř) výměna << Tegtmajerová Ivana z 2.hod
6. 1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod D (DisV) ONLINE Randis Peter
3.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Aj (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
4.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
8. 5.hod Tv (mim) navíc Jelińská Zdeňka
9. 1.hod Ov (Hv) výměna << Jelińská Zdeňka z 3.hod
3.hod Čjl (ČJ) výměna << Dvořák Jan z 1.hod
5.hod Tv (mim) navíc Dvořák Jan
                   

Nahoru