image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Informace ze školy > ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 2022/2023

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 2022/2023Datum konání:
6.4.2022
INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
  • Zapsány budou děti narozené 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, tedy děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 6 let. 
  • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky. 
  • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj. 
  • V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy v náhradním termínu.
  • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z   neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí. 
  • Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 
  • Proč si vybrat naši školu:  http://zslenesice.cz/

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

 

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

1.       Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Lenešicích

2.       Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Lenešice sourozence.

3.       Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo obvod ZŠ Lenešice

 

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

 

Další informace k přijetí:

Žák, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen svými zákonnými zástupci se v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelce školy přijmout dítě ke vzdělávání.

Kritéria jsou platná od 1. února 2022       

 

KE STAŽENÍ

Informace pro budoucí prvňáčky

Dotazník k zápisu

Co má umět předškolák

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad

Kontakty na poradny

Kritéria přijímání žáků

Snímek1.JPG

Snímek2.JPG

Snímek3.JPG

Snímek4.JPG