image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28
Paní ředitelka čte dětem
29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Pro zájemce o studium > Zápis do 1. třídy

 
4_Zápis_1. třída.png
Plakatyskola_20240227_152252_0000.png
  
INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
  • Zapsány budou děti narozené 9. 2017 do 31. 8. 2018, tedy děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let.
  • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
  • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
  • V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy v náhradním termínu.
  • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
  • Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
  • Proč si vybrat naši školu: http://www.zslenesice.cz/

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

 

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

 

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

  1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Lenešicích
  2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Lenešice sourozence.
  3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo obvod ZŠ Lenešice

 

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

 

Další informace k přijetí:

Žák, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen svými zákonnými zástupci se v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelce školy přijmout dítě ke vzdělávání.

 

Kritéria jsou platná od 2. ledna 2024                                                                         

 

Mgr. Jana Ledvinová

ředitelka školy

 

KE STAŽENÍ

Informace pro budoucí prvňáčky

Dotazník k zápisu

Co má umět předškolák

Kontakty na poradny

Kritéria přijímání žáků